Wij

Hoe wij kijken naar het leven en de wereld


Wij leven en werken vanuit een doorleefd bewustzijn van onze verbondenheid met  plek, mensen, tijd, planten, dieren
en dingen om ons heen. 

Leven - en werken overigens net zo goed - is een voortdurend worden. Een cyclisch worden, meebewegend met het ritme van seizoenen. 

Seizoenen in de natuur. Seizoenen in mensenlevens. Seizoenen in relaties met andere mensen, dingen en de natuur die ons omringt.

Niets is voor altijd. Alles beweegt. Alles ontstaat, groeit, bloeit, krimpt en rust. 

Dag na dag. Jaar na jaar. Generatie na generatie. 


Griet & Arno

ontwerp en tekening: Izanne De Waal.


Uit rust ontstaat beweging. Beweging die opgaat, naar boven reikt als vuur.

Beweging die ideeën meeneemt, en verlangens.
Om vormen te creëren, stenen te verleggen, schoonheid te brengen.
Na het hoogtepunt neemt het water de oogst mee naar de aarde.
Naar een plek waar reflectie is, en weer rust komt.
Elke dag, elk jaar, elk mensenleven.

Levenskunst is meebewegen.

Het is begrijpen dat niemand in z'n eentje leeft, probeert, slaagt en faalt.
Dat alles relatie is. Dat wij relatie zijn.
Dat het leven voelen ons tot leven wekt, in relatie met wie en wat ons nabij is.


Levenskunst rust op waardigheid.
Op het herstellen van waardigheid waar die verloren ging.
In taal. Verhalen. Zorg. Verbinding. Aandacht. Waardering. Meeleven.
Ja, zelfs in strategie.

Wat wij wensen en willen bijdragen...
Dat het leven mag weerkeren waar het weg-gerationaliseerd werd.

Dat het besef van subjectiviteit naast de drang naar objectiviteit mag staan.
Dat we mensen, dieren, planten en dingen niet reduceren tot hulpmiddelen.
Maar al wat leeft en leven geeft erkennen in ons gedeelde leven, 
In ons leven, werken, spelen, vieren, betreuren, samenzijn en organiseren.

Levenskunst aan 't werk

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten? 
Startpagina
Contacteer ons
Blog: Zinspelen op ...