.

Praktijk:
Verbinding maken en aanwezig zijn

 We zijn toch geen machines? Waar mensen samenkomen is presentie en verbinding de eerste schakel naar het nieuwe dat kan ontstaan.

Voor we in de inhoud duiken is het erg belangrijk dat we elkaar groeten, en dat we elkaar 'zien'. Dit maakt verbinding mogelijk tussen mensen en helpt ons in onze gesprekken en vergaderingen met collega's, studenten, onze teams, en in groepen waarin we samenkomen om te leren.

Mensen die samenkomen om te leren, vallen natuurlijk niet zomaar uit de lucht. Ieder van ons brengt een heel leven mee. Een leven van ervaringen, van betekenis, van visie, van sympathie en antipathie, van verwachtingen. Misschien brengen we ook de drukte mee die nog op onze schouders rust, of de rillingen van een recente ontmoeting of een moeilijk gesprek dat we hadden. Of zijn we nog ergens van aan het bekomen. Of zitten we ongeduldig af te tellen naar iets wat in de nabije toekomst ligt. In ieder geval: wat we allemaal meebrengen is een ontelbare hoeveelheid geleefde relaties met de wereld.

Om een atmosfeer en ruimte te creëren, waar we als mensen samen kunnen leren, willen we dus eerst 'landen' bij elkaar. Thuiskomen en het hier-en-nu samen creëren. Dat doen we door verbinding te leggen met elkaar.

In Afrika groeten de Zulu mensen met het woord 'Sawubona'. Dat betekent veel meer dan 'goeiedag'. Het betekent: ik zie jou, je land, je geschiedenis, je voorouders, je relaties. Groeten betekent luisteren naar hoe het is met iemand in zijn gemeenschap: het dorp, de ouders, de kinderen, de tuin, de dieren, ...

Om beter te groeten, op een manier waarop we spreken over wat ertoe doet, kunnen we vragen gebruiken die anders zijn (dan hoe is 't? of dan 'vertel eens iets over jezelf'). We stellen vragen die ons helpen om iets te ontdekken van wat voor de ander belangrijk is op dit moment in zijn of haar leven.

Groeten

  • Waarom is het voor jou belangrijk om vandaag hier te zijn?

  • Van wie en wat (mensen, plekken, dingen, ideeën,...) ervaar jij vandaag steun of aanmoediging in dit seizoen van je leven? Welke betekenis kan dat hebben voor jouw deelname aan dit leeravontuur?

  • Als jij in alle creatieve vrijheid een T-shirt zou mogen ontwerpen dat uitdrukt wat voor jou van het allerhoogste belang is in je leven en werk, hoe zou dat er dan uitzien? Welke kleuren, beelden, woorden zouden we daarop dan zien?


Waardigheidspraktijk: open aanwezig zijn 

met een reeds bewogen hart

  • Luister open, laat je raken en inspireren
  • Geef stilte een kans, laat de ander rustig op verhaal komen
  • Als de verteller aangeeft uitverteld te zijn, kan je vragen stellen
  • Stel vragen waarop het het antwoord niet weet. 

(ga dus niet zitten veronderstellen, oordelen, checken, helpen en advies geven.)

Soulfood

'Oe ist?', heerlijk en toepasselijk lied van Brihang.  

Met dank voor de tip van Evelien, deelnemer aan de leerreis Verhalenweven bij Iedereen Verdient Vakantie (2021)