Groep & organisatie

Werken in verbondenheid

Organiseren doe je samen. Met medewerkers, leiders, klanten en partners. In een samenleving. Eén en al samenwerking dus. Dat is organiseren. En organisaties zijn dan het resultaat van wat in samenwerking ontstaat en leeft en voortdurend verandert. 

De schoonheid van organisaties is dat het levende plekken zijn waar mensen samenkomen en hun expertise meebrengen. Waar mensen hun bezieling, hun kennis, relaties en ervaring inbrengen. Waar mensen elkaar vinden rond een gedeelde doelstelling. Organisaties willen toch iets van waarde brengen in de wereld waarin ze ontstaan zijn. 

"De expertise over wat goed werkt en wat beter kan in teams en organisaties, zit overal. Bij elke betrokkene. Binnen en rondom. Die expertise zichtbaar maken, delen met elkaar en smeden tot plannen, daar loop ik warm voor."

Arno Vansichen.

Nu klinkt 'samenwerken' eenvoudig. We weten dat het ons soms voor onverwachte situaties stelt, of complexiteit in zich herbergt. Bovendien is alles voortdurend in verandering. De omgeving stelt organisaties in steeds sneller tempo voor nieuwe uitdagingen. En binnen de organisatie willen mensen voeling houden met wat speelt, wat beter kan, waar een verandering van richting of benadering zich opdringt.

Nodig Arno uit om met jouw team of organisatie mee te denken. Hij voegt zijn expertise in organiseren, samenwerken en leiderschap - opgebouwd in ruim drie decennia van praktijk, leren, zoeken en toepassen - graag toe aan de rijkdom die er bij jou al aanwezig is.

Jouw vraag is leidend

Wil je met je team of organisatie kijken naar de toekomst en daarbij de kracht meenemen die nu al aanwezig is? Wil je de ideeën die dan ontstaan vertalen naar plannen en die begeleiden naar nieuwe praktijken?

Heeft de samenwerking in je team(s) een nieuw elan nodig? Is er behoefte aan meer verbinding of net meer focus op gedeelde doelen en resultaten? Verloopt de communicatie te stroperig of net pijnlijk confronterend? Of leggen conflicten de boel lam?

Mag het leiderschap nog groeien? Wil je naar leiderschapspraktijken die vuur doen branden in je meetings en groepsmomenten?

Een klein team of een (hele) grote groep

Afhankelijk van jouw vraag, je toekomstbeeld en de mogelijkheden die je ziet, gaan we aan de slag met enkele mensen, een team, de hele organisatie en zelfs het netwerk van betrokken klanten en partners rond je organisatie. Onze aanpak - gebaseerd op de filosofie en methodes van Appreciative Inquiry - werkt prima voor groepen tot tweehonderd mensen. 


Appreciative Inquiry? In het Nederlands spreken we van 'Waarderend Onderzoek". De naam zegt het al: we kijken samen naar wat er al is aan sterkten, kracht en mogelijkheden. Zelfs als het moeilijk gaat, want achter alle klachten en problemen gaan wensen schuil. Het is net de kunst die te ontdekken. En dat doen we samen, met alle expertise die er is.

Dat het wérkt, is helder. In zijn praktijk ziet Arno keer op keer prachtige nieuwe oplossingen en perspectieven ontstaan.

Appreciative Inquiry kan aan het werk voor bijvoorbeeld:
> missie en visie
> strategische doelen en projecten
> samenwerking in en rond organisaties sterk maken
> partnerschappen uitbreiden en uitdiepen

"Betrek je klant. Praat met je cliënt. Benut de expertise van je gebruikers. We willen niet praten over mensen, maar met hen. Breng de samenleving in je organisatie. Wat in die gesprekken zichtbaar wordt, verrast en verrijkt elke lieve keer opnieuw."


Meer weten over leiderschap, samenwerken, team, organisatie? Neem contact met Arno

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten?