.

Griet Bouwen

Vragensteller. Luisteraar. Verhalenverteller. Schrijver. Tuinmens. Zwerver aan zee en in Haspengouw. Dochter. Zus. Moeder. Vriendin. Auteur van Vuurwerkt. Bedenker van Storyweaving. (bijna) Gecertifieerd Ecotuner.

Geboren in 1966 in Geel en opgegroeid in Olen. Afgestudeerd in 1987 als maatschappelijk werker aan de Sociale Hogeschool van Geel. In 1988 getrouwd met Arno en een diepe liefde opgevat voor zijn geboortestreek Haspengouw. Moeder van Floris, Reinaart en Willem.  

Zoekend naar een bezielde loopbaan

Griet startte haar loopbaan als coördinator van een lokale dienst voor opvanggezinnen in Kasterlee en Olen, en stapte later in het socio-cultureel bewegingswerk voor zelfstandige ondernemers bij UNIZO.  Van 1999 tot 2012 werkte Griet bij opbouwwerkorganisatie Stebo, waar ze het Infocentrum Wonen en de ploeg rond ondernemerschap leidde. Later werd ze er verantwoordelijk voor projectontwikkeling en -management.

Met een bezige job en drie opgroeiende kinderen verwonderden Griet en Arno zich over de toenemende onbalans rond werk en leven in de samenleving. Ze ondersteunde Arno, die in 2001 zelfstandige werd, in de oprichting van Evenwicht. 

Rond die tijd groeide bij Griet een interesse in hoe werk op een mooie manier kon aansluiten bij de talenten en bezieling van mensen. Bij Stebo kreeg ze in 2005 de kans om het project 'Vuurwerkt' op te zetten, wat leidde tot een waarderend onderzoekende coachingmethodiek die vertrekt vanuit sterkten, zingeving en hoop. Bij de lancering in 2008 bleek Vuurwerkt een antwoord op een diep gevoelde behoefte in de samenleving. Professionals in organisaties wilden de vermoeiende probleemfocus ruilen voor begeleiding en leiderschap vanuit wat wél werkt.  Het werd het startschot van een eerste grootschalig Appreciative Inquiry Lerend Netwerk in 2008, waaraan ruim honderd professionals uit vijftig Vlaamse organisaties deelnamen. Tussen 2010 en 2020 volgden nog vier Lerende Netwerken.

Tot op vandaag is Griet blij - en trots - dat ze bij Stebo de kans kreeg om haar liefde voor taal en schrijven om te zetten in twee boeken. Leiden naar talent en bezieling (2010) en Vuurwerkt, met talent toekomst maken (2011) werden uitgegeven bij Lannoo Campus.

Het generatieve nieuwsproject 'Nieuwmakers'

In 2012 was Griet betrokken bij de organisatie van de Appreciative Inquiry Wereldconferentie in Gent. Dat leidde tot de ontmoeting met Peter Pula van het Canadese Axiomnews, die haar inspireerde met zijn concept van 'generative journalism'. In dat werk herkende ze de mooist mogelijke combinatie van haar bezieling en talenten. Via waarderend onderzoekende gesprekken en heerlijk schrijfwerk kon ze zich wijden aan verhalen die vertellen hoe gewone mensen bijdragen aan een hoopvolle samenleving. Begin 2013 startte Griet als zelfstandig generatief journalist. Gaandeweg ontwikkelde ze Nieuwmakers', waarin ze de principes en praktijken van Peter Pula en zijn team aanpaste aan de Vlaamse context. Griet kon heerlijk experimenteren en leren in meerdere sociaal georiënteerde organisaties.

Narratief werk & Storyweaving

Tijdens de Appreciative Inquiry Wereldconferentie 2015 in Johannesburg ontmoette Griet Chené Swart. Chené is narratief deskundige en auteur van het boek Re-authoring the world. Wat begon als een wederzijdse nieuwsgierigheid, leidde tot een nauwe samenwerking. Chené en Griet organiseerden in 2016-2018 een Lerend Netwerk rond het Re-authoring gedachtengoed. 

Samen met Marianne Schapmans, directeur bij Iedereen Verdient Vakantie (Toerisme Vlaanderen) verdiepten ze het nieuwsproject Nieuwmakers met kennis en praktijken uit het narratief werk. Daaruit groeide 'Storyweaving': het weven van verhalen van mensen in netwerken tot betekenisvolle gehelen waarin sporen van een nieuwe toekomst ontstaan. Storyweaving is een geschenk voor organisaties, netwerken en verenigingen die op eigen kracht willen ontdekken wat er onder de oppervlakte leeft aan ervaringen, ideeën en hoop. 

Na verschillende jaren van oefenen en ontdekken, biedt Griet - geregeld samen met Chené Swart - begeleiding en training bij het opzetten van Storyweaving in organisaties. Griet introduceert coaches en begeleiders in de basisbeginselen en praktijken van het narratief werk. Ze begeleidt graag groepsmomenten waar deelnemers op een verhalende manier thema's en vraagstukken onderzoeken.

Zinspeling Vrijplaats

Sinds enkele jaren delen Griet en haar man Arno een groeiende verwondering voor het bijzondere karakter van de plek waar ze sinds 1992 wonen, de kinderen opgroeiden en gasten altijd welkom zijn. Gelegen in een Haspengouws landbouwgebied, is de thuis van Arno en Griet een oase voor tal van vogels, kleine dieren en een steeds rijker wordende flora. Nu de kinderen hun vleugels uitslaan, komt er ruimte om op deze bijzondere plek vaker (groepen) mensen te ontvangen en ogenblikken van inspiratie te bieden. 

En zo wordt Zinspeling, ooit niet meer dan een naam voor de vennootschap voor de zelfstandige activiteiten van Griet en Arno, ook een plek. Een natuurlijke, ruime en eenvoudige plek waar gastvrijheid, ruimte en levenskunst mogen bloeien. Zinspeling Vrijplaats, waar niemand iets zeker hoeft te weten, en het samen zoeken en ontdekken een avontuur mag worden.  


Opleidingen

  • Bachelor in het sociaal werk (1984-1987)
  • Structuurgericht veranderen in nascholing sociaal werk (1990)
  • Groepsdynamica (1993)
  • Taakgericht werken in groepen en teams (1998)
  • Literaire creatie (2005-2008)
  • Creatief schrijven van zakelijke teksten (2006)
  • Projectmanagement Prince2 (2005) en Project Cycle Management (PCM)
  • Appreciative Inquiry for business and society change, Case Western Reserve University (2008)
  • Appreciative Inquiry Worldconferences Gent (2012), Johannesburg (2015), Nice (2019)
  • Narratief Werk bij Chené Swart, auteur van 'Re-authoring the World' (2017)

Heb je een vraag, idee of boodschap voor Griet?

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten?