.

Griet Bouwen

Vragensteller. Luisteraar. Verhalenverteller. Schrijver. Tuinmens. Facilitator van lerende mensen. Zwerver aan zee en in Haspengouw. Dochter. Zus. Moeder. Vriendin. Auteur van Vuurwerkt. Bedenker van Storyweaving. 

Als een gouden draad doorheen haar roeping: mensen in zielsverbinding brengen met het Leven. 

Geboren in 1966 in Geel en opgegroeid in Olen. Afgestudeerd in 1987 als maatschappelijk werker aan de Sociale Hogeschool van Geel. In 1988 getrouwd met Arno en een diepe liefde opgevat voor zijn geboortestreek Haspengouw. Moeder van Floris, Reinaart en Willem.  

Zoekend naar een bezielde loopbaan

Griet startte haar loopbaan als coördinator van een lokale dienst voor opvanggezinnen in Kasterlee en Olen, en stapte later in het socio-cultureel bewegingswerk voor zelfstandige ondernemers bij UNIZO.  Van 1999 tot 2012 werkte Griet bij opbouwwerkorganisatie Stebo, waar ze het Infocentrum Wonen en de ploeg rond ondernemerschap leidde. Later werd ze er verantwoordelijk voor projectontwikkeling.

Met een bezige job en drie opgroeiende kinderen verwonderden Griet en Arno zich over de toenemende onbalans rond werk en leven in hun eigen leven en de samenleving. Ze ondersteunde Arno, die in 2001 zelfstandige werd, in de oprichting van Evenwicht. 

Rond die tijd groeide bij Griet een interesse in hoe werk op een mooie manier kon aansluiten bij de talenten en bezieling van mensen. Bij Stebo kreeg ze in 2005 de kans om het project 'Vuurwerkt' op te zetten, wat leidde tot een waarderend onderzoekende coachingmethodiek die vertrekt vanuit sterkten, zingeving en hoop. Bij de lancering in 2008 bleek Vuurwerkt een antwoord op een diep gevoelde behoefte in de samenleving. Professionals in organisaties wilden de vermoeiende probleemfocus ruilen voor begeleiding en leiderschap vanuit wat wél werkt.  Het werd het startschot van een eerste grootschalig Appreciative Inquiry Lerend Netwerk in 2008, waaraan ruim honderd professionals uit vijftig Vlaamse organisaties deelnamen. Tussen 2010 en 2020 volgden nog drie Lerende Netwerken. In het najaar van 2024 gaat een nieuwe editie van start.

Tot op vandaag is Griet blij dat ze bij Stebo de kans kreeg om haar liefde voor taal en schrijven om te zetten in twee boeken. Leiden naar talent en bezieling (2010) en Vuurwerkt, met talent toekomst maken (2011) werden uitgegeven bij Lannoo Campus.

Het generatieve nieuwsproject 'Nieuwmakers'

In 2012 was Griet betrokken bij de organisatie van de Appreciative Inquiry Wereldconferentie in Gent. Dat leidde tot de ontmoeting met Peter Pula van het Canadese Axiomnews, die haar inspireerde met zijn concept van 'generative journalism'. In dat werk herkende ze de mooist mogelijke combinatie van haar bezieling en talenten. Via waarderend onderzoekende gesprekken en heerlijk schrijfwerk kon ze zich wijden aan verhalen die vertellen hoe gewone mensen bijdragen aan een hoopvolle samenleving. 

Begin 2013 startte Griet als zelfstandig generatief journalist. Gaandeweg ontwikkelde ze 'Nieuwmakers', waarin ze de principes en praktijken van Peter Pula en zijn team aanpaste aan de Vlaamse context. Griet kon heerlijk experimenteren en leren in meerdere sociaal georiënteerde organisaties. Later evolueerde Nieuwmakers tot Storyweaving.

Narratief werk & Storyweaving

Tijdens de Appreciative Inquiry Wereldconferentie 2015 in Johannesburg ontmoette Griet Chené Swart. Chené is narratief deskundige en auteur van het boek Re-authoring the world. Wat begon als een wederzijdse nieuwsgierigheid, leidde tot een nauwe samenwerking. Chené en Griet organiseerden in 2016-2018 een Lerend Netwerk rond het Re-authoring gedachtengoed. 

Samen met Marianne Schapmans, toen nog directeur bij Iedereen Verdient Vakantie (Toerisme Vlaanderen) verdiepten ze het nieuwsproject Nieuwmakers met kennis en praktijken uit het narratief werk. Daaruit groeide 'Storyweaving': het weven van verhalen van mensen in netwerken tot betekenisvolle gehelen waarin sporen van een nieuwe toekomst ontstaan. Storyweaving is een geschenk voor organisaties, netwerken en verenigingen die op eigen kracht willen ontdekken wat er onder de oppervlakte leeft aan ervaringen, ideeën en hoop. 

Na verschillende jaren van oefenen en ontdekken, biedt Griet - geregeld samen met Chené Swart - begeleiding en training bij het opzetten van Storyweaving in organisaties. Griet introduceert coaches en begeleiders in de basisbeginselen en praktijken van het narratief werk. Ze begeleidt graag groepsmomenten waar deelnemers op een verhalende manier thema's en vraagstukken onderzoeken.

Sociale talenten begeleiden

Van 2021 tot 2023 werkte Griet deeltijds als docent aan de school waar ze zelf als sociaal werker afstudeerde. Aan de bachelor-opleiding Sociaal Werk (Thomas More, Geel) begeleidde ze jonge mensen en volwassenen in dag- en avondonderwijs. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het verlangen om bij te dragen aan de zo nodige collectieve bewustwording rond de verstrengeling van de mens met alle leven op onze aarde bleef trekken. Griet wilde de ecologische gevoeligheid van mensen versterken zonder te preken, zonder de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst nog meer bij het individu te leggen.

Onze verbinding met het natuurlijke Leven hervinden

Om die ontegensprekelijk verstrengeling van natuur en mens beter te begrijpen, bestudeerde Griet in 2021 het vakgebied van de Toegepaste Ecopsychologie. De studie en training bij EarthWise Education leidde tot het verlangen om bij te dragen aan het herstellen van zielsrelaties tussen mens en natuur. Griet weeft deze benadering als een gouden draad doorheen haar Storyweaving werk. En wil er, als eco-narratief facilitator,  zijn voor mensen, teams en organisaties die ecosensitiever willen leven en werken vanuit keuzes en praktijken die levensherstellend (of 'regeneratief') zijn voor de aarde. 

Samen met Arno draagt ze geduldig bij aan het biodivers en voedselrijk floreren van hun bijzondere plek in Haspengouw. In het Vlierhuis, een zeer eenvoudige workshopruimte in een voormalige stalling, ontvangt ze kleine groepen. Met het Vlierhuis, haar tuin en liefde voor het maken van lekker eten, is ze gastvrouw voor mensen die er graag komen rusten of samen creëren. Af en toe faciliteert Griet zelf groepen bij de ontdekking van hun inter-zijn met alle leven, met plek, met seizoenen. 

Want alles, alles IS relatie.


Opleidingen

 • Bachelor in het sociaal werk (1984-1987)
 • Structuurgericht veranderen in nascholing sociaal werk (1990)
 • Groepsdynamica (1993)
 • Taakgericht werken in groepen en teams (1998)
 • Literaire creatie (2005-2008)
 • Creatief schrijven van zakelijke teksten (2006)
 • Projectmanagement Prince2 (2005) en Project Cycle Management (PCM)
 • Appreciative Inquiry for business and society change, Case Western Reserve University (2008)
 • Storytelling: Bootcamp Utrecht (2014); Beyond Storytelling conferences (Heidelberg 2018 & Hamburg 2019)
 • Appreciative Inquiry Worldconferences Gent (2012, co-organisator), Johannesburg (2015), Nice (2019)
 • Permacultuur, CNME Maastricht door PuurPermacultuur (2015-2016)
 • Transitie, online course bij Transition Towns Network Totnes (2016)
 • Narratief Werk bij Chené Swart, auteur van 'Re-authoring the World' (2017)
 • International Training in Applied Ecopsychology, IES & EarthWise Education (2021)
 • Principles and practices of Deep Transformation, Gaia Education course by Jeremy Lent (2023)

Heb je een vraag, idee of boodschap voor Griet?

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten?