Taal & Verhalen

De leefwereld een stem geven 

Je team, organisatie en netwerk is gebouwd op taal en barst van de verhalen. 

Taal is het voertuig waarmee we de wereld scheppen en begrijpen. Een levendige, waardige en waarderende woordenschat geeft onze organisaties een menselijk gelaat. Taal kan objectiveren en afstand scheppen maar ook aanspreken, raken, inspireren en verbinden. Het is een kwestie van zorgvuldig kiezen van woorden, uitdrukkingen en beeldspraak. Achter de pijn en vervreemding in organisaties schuilt soms een kwestie van taal. (Weer) kiezen voor taal die aansluit bij het leven, is levenskracht blazen in organisaties, groepen en teams.

Verhalen zijn een bijzondere manier om te werken met levengevende taal. Verhalen zijn de dragers van ervaringen en betekenis. Ze tonen het leven achter namen, functies, cijfers en feiten. Verhalen helpen begrijpen wat er speelt en leeft. Ze verbinden mensen met elkaar en met een gedeelde missie. Ze vertellen over wat mensen energie geeft, over wat hen in beweging brengt. Ze vertellen over wat onder de radar bruist aan ideeën, verlangens, hoop en acties van klanten, medewerkers, leden, doelgroepen. Ze helpen mensen betekenis maken van wat voor hen belangrijk is. Ze moedigen mensen aan om zich uit te spreken. Om zich te verbinden met anderen . Om naar voor te stappen en te tonen te vertellen wat er voor hen wezenlijk toe doet.  Verhalen geven richting aan wat mogelijk is.

Sinds haar eerste kennismaking met Appreciative Inquiry in 2005 is Griet verwonderd over de kracht van taal en verhalen. Vanaf 2013 maakte ze van verhalend werk een belangrijk deel van haar bijdrage aan een meer humane wereld. In 2021 kwam daar een uitgesproken aandacht bij voor de relatie mens-aarde. De liefde voor levengevende taal groeide er alleen maar door.


Om de kracht van levende taal

Samen met jou vatten we je werk in taal. We kiezen gesproken en geschreven woorden die mensen herkennen als levendige taal. Want taal kan inspireren, verbinden, inspireren en richting geven aan de toekomst.

'Klopt' wat je in je organisatie zegt en schrijft nog met waarvoor ze in essentie in de wereld staat? Of beroofde de dwang tot objectiviteit en zakelijkheid de woordenschat van haar ziel? 

Natuurlijk wil je medewerkers, klanten en partners vertellen hoe het werk van je organisatie werkelijk aansluit bij het leven. Vanzelfsprekend wil je dat lezers geraakt worden en zich verbonden voelen met wat je nastreeft. Taal is daarbij ons allereerste hulpmiddel. Taal die benoemt, waardeert, verbindt, aanraakt en tot reflectie uitnodigt.

Met plezier blazen we samen je briefwisseling, missie, publicaties en rapportage nieuw leven in. En - als het mag - houden we je een spiegel voor over de taal die we waarnemen tijdens overlegmomenten in je teams en organisatiesamenkomsten.

We hebben voelhoorns voor de machine- en strijdtaal die vaak diep in onze organisaties is doorgedrongen. We zoeken naar een alternatieve, menselijke en waardige woordenschat. We duiken in waarden die anderen aanraken. We brengen je metaforen, beeldspraak en verhalen die zeggen wat je bedoelt.

Omdat levendige taal bijdraagt aan een humane wereld. Want taal is ons gereedschap waarmee we betekenis geven aan de wereld. Het voertuig waarmee we onze ideeën benoemen. De eerste stap naar wat we willen zien ontstaan vandaag en morgen. Voor onszelf en voor anderen.

Breng vonken onder je eigen taal- en verhalenpraktijken

Voor wie liever helemaal zelf wil experimenteren met de kracht van taal en verhalen, bieden we brokjes inspiratie die helpen om verhalen aan de oppervlakte te brengen. 

Verhalen weven

We nemen je mee op reis door de principes en praktijken van Storyweaving. Je ontdekt een manier van luisteren, spreken, vragen stellen en kansen ontdekken die de ervaring van mensen in je organisatie zichtbaar maakt. Dicht bij de ervaringen en taal van de mensen in en om je organisatie, ontdek je verhalen en woordenschat die je een weg tonen die je daarna zelf kan gaan bewandelen.

Inleiding: 4 dagdelen
1 dagdeel persoonlijk werk
Verdieping: 2 dagdelen

Waardig luisteren

Luisteren is horen, zien en ervaren. Luisteren is in de wereld van een ander mogen rondkijken en verrast zijn wat er te leren valt in een goed gesprek. Luisteren is een praktijk van waardigheid. Getuige zijn van iemand die op verhaal komt en net daardoor waardevolle inzichten ontvangt. Wie goed leert luisteren, ontdekt rond zich een schat aan levendige taal en verhalen die zomaar uit de levens van gewone mensen opkomen.

Inleiding: 2 dagdelen
1 dagdeel persoonlijk werk
Verdieping: 1 dagdeel


Vragen die verhalen uitnodigen

In een speelse workshop ervaren we de kracht van vragen. Van vragen die verrassen. Vragen die zachtaardig confronteren. Vragen die nieuwe mogelijkheden zichtbaar maken. Op basis van een thema dat jij wil verkennen, maken we vragen die werken. Na de workshop heb jij een stel vragen waarmee je op pad kan in je eigen leef- of werkomgeving.


Workshop: 2 dagdelen

Meer weten over taal & verhalen in jouw organisatie, team of netwerk? Neem contact met Griet

Zinspeling

Idee van Arno Vansichen en Griet Bouwen
Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende. 

Meer weten? 
Startpagina