.

Storyweaving

Storyweaving is de vaardigheid om verhalen met waardigheid uit te nodigen, naar waarde te schatten, te beluisteren en te documenteren. Storyweaving is ook het ontdekken van betekenissen, rode draden, lessen en mogelijkheden doorheen de groeiende verzameling van verhalen. Storyweaving kan worden ingezet als een manier van actiegericht onderzoek: waar leren en veranderen al samengaan. 

We doen Storyweaving niet voor jou, maar met jou. Het start allemaal bij een project, onderzoeksvraag of wens om levendige verhalen in je netwerk te brengen. We puren samen het thema en de vragen uit, brengen een groep medewerkers en/of vrijwilligers samen en vormen hen tot een team. Dan kan jouw team van Storyweavers op zoek naar verhalen in je netwerk, die verhalen documenteren en betekenis weven vanuit alles wat gezamenlijk wordt ontdekt.

Hoe begon het?

Storyweaving werd bedacht door drie vrouwen die elkaar vonden in hun gedeelde liefde voor verhalen. Marianne Schapmans, directeur van Iedereen Verdient Vakantie, Chené Swart, narratief expert en auteur van Re-authoring the world en Griet Bouwen, generatief nieuwsmaker en auteur van Vuurwerkt en Leiden naar talent en bezieling.

Storyweaving groeide uit het experiment rond 'generatief nieuws', dat Iedereen Verdient Vakantie en Griet Bouwen samen ondernamen vanaf 2012. Generatieve journalistiek, een bijzondere interpretatie van journalistiek werk, waaide tot bij ons via een warme vriendschap met Peter Pula, die het concept bedacht en toepast bij het Canadese Axiomnews.

Marianne en Griet ontmoetten Chené in 2015, tijdens de Appreciative Inquiry Wereldconferentie in Johannesburg. Uit lange gesprekken en een gedeelde droom, ontstond in 2017 Storyweaving. We pasten inzichten uit het re-authoring werk toe op onze generatieve nieuwspraktijk en experimenteerden met de eerste Storyweavers bij Iedereen Verdient Vakantie. Sindsdien groeit het netwerk van (vaak vrijwillige) Storyweavers. Zij brengen verhalen over de kracht van vakantie voor mensen die drempels tot vakantie ervaren. Die verhalen kan je ontdekken op www.verbindjeverhaal.be

De eerste projecten buiten dit netwerk deden we bij KrisKras en Jint, waar jongeren verhalend aan de slag gaan met hun internationale reis-, leer- en vrijwilligerservaringen. In 2019 gingen Storyweavers op zoek naar Reizen naar Morgen verhalen voor Toerisme Vlaanderen. Marianne opende deuren. Chené en Griet begeleidden de eerste projecten en leermomenten.

In 2020 gingen medewerkers van de gemeente Balen storyweavend aan de slag om te luisteren naar wat bewoners bezighoudt. Bij UCLL wordt Storyweaving ontdekt als een mooie manier om dieper te begrijpen hoe professionals in onderwijs, overheid en bedrijfsleven een verschil willen maken in complexe uitdagingen. In 2021 startte een groep Storyweavers bij de Universiteit Hasselt. Hun verhalen zullen vertellen over de kracht van internationale uitwisselingservaringen. Iedereen Verdient Vakantie toonde tien jaar lang al verhalenwevend de impact van vakantie op het leven van mensen in armoede.Er was een traject bij Groep Talent, een Kempense groep sociale economie bedrijven. bij het maatwerkbedrijf Lidwina verzamelen we meer dan 60 verhalen van medewerkers en partners. En er rijpen nog meer plannen. Misschien ook samen met jou, wie weet?

Storyweaving begon als hoge hoop, wilde droom. Nu resonerend bij steeds meer mensen die de leefwereld een stem willen geven. Omdat wat er in netwerken en organisaties werkelijk toe doet niet enkel de objectieve gegevens, cijfers en meetbare resultaten zijn. Omdat onder die 'objectiviteit' een wereld van ervaringskennis, hoop, inzet en prachtige ideeën schuilt. Omdat er in de samenleving een intens voelbare behoefte leeft in verhalen van echte mensen, die echte ervaringen opdoen, die dingen betreuren en dromen koesteren. Een behoefte aan taal die vertelt over waar het in het leven - het leven van mensen en van onze natuurlijke omgeving - écht om gaat. Over Leven. Met hoofdletter.

Jouw Storyweaving project in 3 stapen


1. Project vormgeven

We onderzoeken samen wat Storyweaving in je netwerk kan betekenen, zetten thema en vragen scherp en zoeken mensen in je netwerk die Storyweaver willen worden.

2. Opleiding en Coaching

Mensen die aan de slag willen als Storyweaver in je project krijgen vorming en begeleiding bij het vinden, beluisteren, interpreteren en documenteren van verhalen.

3. Interpreteren en leren

Samen met het team van Storyweavers weven we de ontdekte verhalen tot een geheel. We vinden betekenissen die de verhalen verbinden en zien het grotere geheel.

Hoe werkt het?

Storyweaving past bij steden en gemeenten, projectorganisaties, onderwijsinstellingen, bewegingen en netwerkorganisaties die willen organiseren, ondernemen en ontwikkelen vanuit de krachten en ervaringen in hun netwerk van bewoners, leden, klanten, studenten, medewerkers en partners.

Storyweaving kan gebruikt worden als een verbindende en activerende manier van onderzoek rond een vraagstuk. Vanuit narratieve gesprekken en de documentatie daarvan worden kennis, ervaringen, praktijken en toekomstsporen op een verhalende manier zichtbaar.

Storyweaving is tegelijk een praktijk én een manier om gemeenschap te doen groeien. Met in de kern een team van Storyweavers die verhalen vinden, verder vertellen en de groeiende schat aan invalshoeken interpreteren. Want uit een weefwerk van vele verhalen ontstaat als vanzelf nieuwe betekenis.

Vorming

Storyweaving is aan te leren in een co-creatief vormingsproces van zes dagdelen, online of in levende lijve. Verdieping volgt in bijeenkomsten waarin we gezamenlijk begrijpen wat we uit de verhalen kunnen leren en toekomstsporen uitzetten voor verdere verankering van Storyweaving in de organisatie of het netwerk.

In vorming leren kandidaat-storyweavers essenties uit het waarderend onderzoek en het narratief werk, ze begrijpen beter hoe het brengen van verhalen verschuivingen in de context kunnen veroorzaken. Ze leren diepgaand luisteren, vragen stellen die de waardigheid van de verteller centraal stellen en kiezen voor levendige taal. Storyweavers leren verhalen maken die de ontdekte kennis en inzichten belichten.

Betekenis geven en leren

Storyweaving is ook het ontdekken van betekenissen, rode draden, lessen en mogelijkheden doorheen de groeiende verzameling van verhalen. Eén verhaal vertelt over de praktijk van iemand. In een reeks verhalen komen gedeelde en breder gedragen inzichten en thema's naar voor.

Die betekenissen, besluiten en eventuele nieuwe vragen ontdekken we samen met de Storyweavers, in één of meerdere workshops tijdens de duur van je project.

Kijk, lees en resoneer

Film

In 2019 stelden we de praktijk 'Storyweaving' voor op de Appreciative Inquiry World Conference. Naar aanleiding daarvan reconstrueerden we ons avontuur en zochten samen naar de essenties van dit werk. In deze film kan je die reis meebeleven.


Cahier

In 2018 waren we te gast op de Beyond Storytelling Conference in Hamburg, die 'Re-authoring the future' als thema meekreeg. We schreven samen een artikel en brachten het - met dank aan Toerisme Vlaanderen - als cahier uit in drie talen: Nederlands, Engels en Afrikaans.

Met een klik op de cover kan je het cahier downloaden en ontdekken.

De bedenkers aan het woord


Marianne Schapmans

"Hoe rijker ons begrip van de werkelijkheid wordt, hoe meer we kunnen inspireren tot verandering."

Chené Swart

"Een Storyweaver helpt verhalen geboren worden en weeft de in de levens van de vertellers en de gemeenschap"Nieuwsgierig wat Storyweaving in jouw netwerk of organisatie kan doen? Neem contact met Griet

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten?