.

Storyweaving

Storyweaving is de vaardigheid om verhalen met waardigheid uit te nodigen, naar waarde te schatten, te beluisteren en te documenteren. Storyweaving is ook het ontdekken van betekenissen, rode draden, lessen en mogelijkheden doorheen de groeiende verzameling van verhalen. Storyweaving kan worden ingezet als een manier van actiegericht onderzoek: waar leren en veranderen al samengaan. 

We doen Storyweaving niet voor jou, maar met jou. Het start allemaal bij een project, onderzoeksvraag of wens om levendige verhalen in je netwerk te brengen. We puren samen het thema en de vragen uit, brengen een groep medewerkers en/of vrijwilligers samen en vormen hen tot een team. Dan kan jouw team van Storyweavers op zoek naar verhalen in je netwerk, die verhalen documenteren en betekenis weven vanuit alles wat gezamenlijk wordt ontdekt.

Oorsprong

Storyweaving werd bedacht door drie vrouwen die elkaar vonden in hun gedeelde liefde voor verhalen. Marianne Schapmans, directeur van Iedereen Verdient Vakantie - Chené Swart, narratief expert en auteur van Re-authoring the world - Griet Bouwen, initiatiefnemer van Nieuwmakers. In de video 'Co-authoring the future of travel and tourism' ontdek je meer over de weg die we samen hebben afgelegd. Of lees het gelijknamige cahier.

Storyweaving werd vanaf 2017 ontwikkeld bij Iedereen Verdient Vakantie. De eerste projecten buiten dit netwerk deden we bij KrisKras en Jint, waar jongeren verhalend aan de slag gaan met hun internationale reis-, leer- en vrijwilligerservaringen. In 2019 gingen Storyweavers op zoek naar Reizen naar Morgen verhalen voor Toerisme Vlaanderen. In 2020 gaan medewerkers van de gemeente Balen storyweavend aan de slag om te luisteren naar wat bewoners bezighoudt. 

Toepassingen

Storyweaving past bij steden en gemeenten, projectorganisaties, onderwijsinstellingen, bewegingen en netwerkorganisaties die willen organiseren en ondernemen op basis van de krachten en ervaringen in hun netwerk van bewoners, leden, klanten, studenten, medewerkers en partners. 

Storyweaving kan ook gebruikt worden als een verbindende en activerende manier van onderzoek rond een vraagstuk. Vanuit narratieve gesprekken en de documentatie daarvan worden kennis, ervaringen, praktijken en toekomstsporen op een verhalende manier zichtbaar.

Vorming

Storyweaving is aan te leren in een tweedaags vormingsproces. Verdieping volgt in kortere bijeenkomsten waarin we de praktijk van het luisteren, vragen stellen en documenteren verdiepen en gezamenlijk begrijpen wat we uit de verhalen kunnen leren.

In vorming leren kandidaat-storyweavers essenties uit het waarderend onderzoek en het narratief werk, ze begrijpen beter hoe het brengen van verhalen verschuivingen in de context kunnen veroorzaken. Ze leren diepgaand luisteren, vragen stellen die de waardigheid van de verteller centraal stellen en kiezen voor levendige taal. Storyweavers leren verhalen maken die de ontdekte kennis en inzichten belichten.

Betekenis geven en leren

Storyweaving is ook het ontdekken van betekenissen, rode draden, lessen en mogelijkheden doorheen de groeiende verzameling van verhalen. Eén verhaal vertelt over de praktijk van iemand. In een reeks verhalen komen gedeelde en breder gedragen inzichten en thema's naar voor.  

Die betekenissen, besluiten en eventuele nieuwe vragen ontdekken we samen met de Storyweavers, in één of meerdere workshops tijdens de duur van je project.

Jouw Storyweaving project in 3 stapen


1. Project vormgeven

We onderzoeken samen wat Storyweaving in je netwerk kan betekenen, zetten thema en vragen scherp en zoeken mensen in je netwerk die Storyweaver willen worden.

2. Opleiding en Coaching

Mensen die aan de slag willen als Storyweaver in je project krijgen vorming en begeleiding bij het vinden, beluisteren, interpreteren en documenteren van verhalen.

3. Interpreteren en leren

Samen met het team van Storyweavers weven we de ontdekte verhalen tot een geheel. We vinden betekenissen die de verhalen verbinden en zien het grotere geheel.

De bedenkers aan het woord


Marianne Schapmans

"Hoe rijker ons begrip van de werkelijkheid wordt, hoe meer we kunnen inspireren tot verandering."

Chené Swart

"Een Storyweaver helpt verhalen geboren worden en weeft de in de levens van de vertellers en de gemeenschap"Meer taal en verhalend werk ...

Er is Storyweaving, en er is meer. Ontdek het hier


Nieuwsgierig wat Storyweaving in jouw netwerk of organisatie kan doen? Neem contact met Griet

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten?