Wij creëren vrijplaatsen
voor eco-sensitief leven & werken

Voor mensen die nu bekommerd zijn voor het welzijn van de volgende generaties

'Blijf de aarde trouw', zei Nietzsche tot de mens, toen de twintigste eeuw nog niet begonnen was. (*) Vandaag zouden we zeggen 'word de aarde weer trouw'. Het is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Ons (over)leven hangt af van het web van leven. Dat vraagt van ons, hedendaagse mensen, om te leren leven en werken vanuit een diep besef van wederkerige afhankelijkheid tot al wat leeft. Daarvoor scheppen we vrije ruimtes, waar we die relaties ervaren en betekenis geven. Waar verwondering in plaats komt van zeker weten. Waar we weer ontdekken hoe het voelt om helemaal levend te zijn, verbonden met iedereen en alles en vanuit dat besef verantwoordelijkheid te nemen in leven en werk.

Wordt jouw organisatie, groep of team een vrijplaats?

In jouw groep of organisatie

We begeleiden momenten die je groep of team inspireren tot een meer bewuste verbinding met elkaar, met de natuur, met de plek waar je samen werkt. De inzichten die je dan samen opdoet, verweven we weer tot inspiratie voor je werk. In onze benadering komt altijd terug: onderzoeken, ervaren, vertellen, betekenis geven en verweven. 

Enkele mogelijkheden zie je hierna. Altijd op maat gemaakt, in onderling overleg. Klinkt als een aantrekkelijke en nieuwe invalshoek? Contacteer Griet.

(Samen)werken in het ritme van de seizoenen

Leven volgt het ritme van ontstaan, groeien, floreren, vrucht dragen en ondergaan. Dat ritme herkennen we in een dag, in de seizoenen, in een mensenleven. Het heeft invloed om onze menselijke ervaring. Meebewegen vergroot ons welzijn en versterkt ons handelen. Op weg naar een gezondere relatie met de natuurlijke tijd. 


Sociale permacultuur op je werk

Hoe versterken we de levenskracht van ons werk, ons samenwerken, ons team? We zoeken inspiratie in de 12 regeneratieve principes van permacultuur.

Raad van 'buiten'

Samenwerken, wederkerigheid, creativiteit, veerkracht, verbondenheid: het zijn maar enkele thema's waarvoor we in de natuur inzicht, metaforen en wijsheid vinden. Samen gaan we op zoek naar wat we van de natuur kunnen leren, met de kwestie van jouw team in het achterhoofd.


Er samen even tussenuit

Een dag onderweg zijn in de natuur. Met tijd om aandachtig de talloze verschijningsvormen van het leven te ervaren. Om stil te worden, stil te staan, te verbinden, te reflecteren en energie op te doen.


Aarde-inclusief visie vormen

Visie vormen, toekomst plannen: we doen het best met alle belanghebbenden rond de tafel. Maar hoe breng je ook de stem van de natuurlijke omgeving, de aarde, het leven in? We gaan samen aan de slag.

Goede voorouders worden

We scheppen tijd en ruimte waar je jouw verbinding met de plek waar je woont en werkt, de natuur en natuurlijke tijd kunt herkennen en versterken. Samen creëren we een betoverende vrijplaats, waar wij, aardse mensen, weer ontdekken dat we werkelijk thuis zijn op onze prachtige, mysterieuze planeet. Dat we niet afgescheiden zijn van wat ons omringt, maar net worden wie we zijn in relaties met mensen, plek, planten, dieren, bodem, zon en maan, wind en regen. 

In 2021 wijdde Griet zich aan een transformerende studie in de 'toegepaste ecopsychologie' bij EarthWise Education. Ze leerde er achtergrond en praktijken die ons weer verbinden met de natuur. Dit bijzondere vakgebied weeft ze nu als een gouden draad doorheen haar jarenlange ervaring met Appreciative Inquiry en het narratief werk. Als eco-narratief facilitator staat Griet mensen bij in bewustwording van dit: alles is relatie! 

Voor mensen die in hun persoonlijke leven en werk in de wereld zoeken naar het grotere geheel. Naar hoe het voelt om helemaal thuis te komen in de levende wereld. Om vanuit die verbondenheid bij te dragen aan de veerkracht van jezelf, de ander, de plek waar je woont, de natuur. Om te leven in resonantie met wat de aarde nodig heeft. Om een goede voorouder te worden. 

Wat we bieden:

  • tochtgenoot voor mensen, teams en organisaties die hun relatie tot elkaar, plek, natuurlijke tijd en natuur willen verdiepen
  • verbindende plek- en natuurbelevenissen voor groepen en teams, vertrekkend vanuit een thema dat er in je team toe doet 
  • Open vormingsmomenten en verbindende steunnetwerken in onze eigen Vrijplaats in Haspengouw


(*) Bron: het waarlijk betoverende boek van filosoof Henk Manschot: 'Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie.' Een aanrader voor mensen die hun aardse levensstijl willen doordenken en doorvoelen. 

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten? 
Startpagina
Contacteer ons
Blog: Vertellingen