Betoverende vrijplaats

voor aardse mensen

'Blijf de aarde trouw', zei Nietzsche tot de mens, toen de twintigste eeuw nog niet begonnen was. Vandaag zouden we zeggen 'word de aarde weer trouw'. Het is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Ons (over)leven hangt af van het web van leven. Dat vraagt van ons, hedendaagse mensen, om te leren leven en te werken vanuit een diep besef van wederkerige afhankelijkheid tot al wat leeft. 

Het kantelpunt is onderweg. Ooit zal de meerderheid van de mensen leven vanuit diep begrepen en beleefde wederkerige relaties met de aarde. Dan zal liefde voor het Leven - het leven van mensen en de meer-dan-menselijke wereld - ons bezielen. Dan nemen we niet meer dan we kunnen teruggeven. Dan is het werk van mensen gericht op de ondersteuning van alle leven. Dan zullen we al wat leeft en leven geeft kennen als verwanten. Dan zullen we de schoonheid en overvloed van de aarde eerlijk delen met al wat leeft. Dan zal de levenskringloop weer stromen.

Dit is onze droom: mogen wijzelf en elke mens, en in het bijzonder elk kind, vandaag het Leven herontdekken als bron van schoonheid, creativiteit, inspiratie, verwantschap, troost, verwondering, heling en vreugde. Mogen wij samen thuiskomen op de levende aarde, en vreugdevol deel worden van het wonderlijke, mysterieuze web van leven. Mogen wij ons liefdevol verbinden met de levende plekken waar we wonen, werken. Mogen wij thuiskomen in de natuurlijke tijd en ons verbonden voelen met wie ons voorging en wie na ons komt.

Geschenken voor jou

Griet leest, studeert, reflecteert en beleeft dag in dag uit over hoe een mens kan leven vanuit een diepe verbondenheid met al wat leeft en leven geeft. Graag gedeeld met jou.

We wijden ons leven en ons werk aan het helpen herstellen van wederkerige relaties van mensen met de aarde, met de natuur en met elkaar. De beste plaats om daarmee te beginnen is elk op onze eigen plek. De plek waar we wonen, werken, wandelen, zorgen en ontspannen. Want daar kunnen we het verschil maken, voor onszelf, de anderen en de meer-dan-mensenwereld.

Door het delen van inzichten en verhalen, mentorschap, groepsontmoetingen en vormingswerk bieden we mensen kansen om hun relaties met al wat leeft te ontdekken en te verdiepen. In levenskrachtige momenten van inspiratie, ervaren, vertellen, betekenis geven en filosoferen, hervinden we onze verwondering voor de levenskracht in zichzelf, de ander, de levende omgeving en de cyclische tijd. We verdiepen onze liefde voor de plek waar we wonen en werken, voor de aarde, de natuur, de seizoenen, de medemens.

Vanuit die hernieuwde liefde komen we thuis en maken we keuzes die het Leven ondersteunen. Keuzes in relaties, werk, samenwerken, beleving van tijd en levensstijl. Voor onszelf, onze (klein)kinderen, ons werk, onze gemeenschappen en de plekken waar we wonen en werken.

Visie en achtergrond

(in ontwerp - weldra vind je hier meer informatie)

9 principes

De bedding onder ons werk in de wereld

Benadering

Methodiek achter ons werk

Vrijplaats

Wat we bedoelen met een 'vrijplaats'

Ga een eindje mee op weg

We scheppen tijd en ruimte waar je jouw verbinding met de plek waar je woont en werkt, de natuur en natuurlijke tijd kunt herkennen en versterken. Samen creëren we een betoverende vrijplaats, waar wij, aardse mensen, weer ontdekken dat we werkelijk thuis zijn op onze prachtige, mysterieuze planeet. Dat we niet afgescheiden zijn van wat ons omringt, maar worden wie we zijn in relaties. 

Griet studeert af als 'Ecotuner', en zet een praktijk op die mensen bijstaat om hun verbinding met de natuurlijke wereld te herstellen en verdiepen. Er borrelen heel wat ideeën. Wat we nu al kunnen bieden:

  • tochtgenoot voor mensen die hun relatie tot plek, natuurlijke tijd en natuur willen verdiepen
  • verbindende plek- en natuurbelevenissen voor groepen en teams, vertrekkend vanuit een thema dat er in je team toe doet 

We dromen van meer. Van workshops bij ons in Haspengouw. Van een diepgaande reis naar verbinding met plek en natuur die mensen op eigen ritme en plek kunnen vormgeven. Van een leertraject rond natuurlijke tijd. Dat is voor later. Alles op z'n tijd, in een natuurlijk ritme, de seizoenen volgend.

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten? 
Startpagina
Contacteer ons
Blog: Zinspelen op ...