Betoverende vrijplaats

Voor aardse mensen die het leven willen koesteren

'Blijf de aarde trouw', zei Nietzsche tot de mens, toen de twintigste eeuw nog niet begonnen was. (*) Vandaag zouden we zeggen 'word de aarde weer trouw'. Het is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Ons (over)leven hangt af van het web van leven. Dat vraagt van ons, hedendaagse mensen, om te leren leven en werken vanuit een diep besef van wederkerige afhankelijkheid tot al wat leeft. Daarvoor scheppen we vrije ruimtes, waar we die relaties ervaren en betekenis geven. Waar verwondering in plaats komt van zeker weten. Waar we weer ontdekken hoe het voelt om helemaal levend te zijn, verbonden met iedereen en alles.

Waar mensen zichzelf, elkaar, de aarde en de natuur weer tot leven vertellen.

Het kantelpunt is onderweg. Ooit zal de meerderheid van de mensen leven vanuit diep begrepen en beleefde wederkerige relaties met de aarde. Dan zal liefde voor het Leven - het leven van mensen en de meer-dan-menselijke wereld - ons bezielen. Dan nemen we niet meer dan we kunnen teruggeven. Dan is het werk van mensen gericht op de ondersteuning van alle leven. Dan zullen we al wat leeft en leven geeft kennen als verwanten. Dan zullen we de schoonheid en overvloed van de aarde eerlijk delen met al wat leeft. Dan zal de levenskringloop weer stromen.

Dit is onze droom: mogen wijzelf en elke mens, en in het bijzonder elk kind, vandaag het Leven herontdekken als bron van schoonheid, creativiteit, inspiratie, verwantschap, troost, verwondering, heling en vreugde. Mogen wij samen thuiskomen op de levende aarde, en vreugdevol deel worden van het wonderlijke, mysterieuze web van leven. Mogen wij ons liefdevol verbinden met de levende plekken waar we wonen, werken. Mogen wij thuiskomen in de natuurlijke tijd en ons verbonden voelen met wie ons voorging en wie na ons komt.

Geschenken voor jou

Griet leest, studeert, reflecteert en beleeft dag in dag uit over hoe een mens kan leven vanuit een diepe verbondenheid met al wat leeft en leven geeft. Graag gedeeld met jou.

We wijden ons leven en ons werk aan het helpen herstellen van wederkerige relaties van mensen met de aarde, met de natuur en met elkaar. De beste plaats om daarmee te beginnen is elk op onze eigen plek. De plek waar we wonen, werken, wandelen, zorgen en ontspannen. Want daar kunnen we het verschil maken, voor onszelf, de anderen en de meer-dan-mensenwereld.

Door het delen van inzichten en verhalen, mentorschap, groepsontmoetingen en vormingswerk bieden we mensen kansen om hun relaties met al wat leeft te ontdekken en te verdiepen. In levenskrachtige momenten van inspiratie, ervaren, vertellen, betekenis geven en filosoferen, hervinden we onze verwondering voor de levenskracht in zichzelf, de ander, de levende omgeving en de cyclische tijd. We verdiepen onze liefde voor de plek waar we wonen en werken, voor de aarde, de natuur, de seizoenen, de medemens.

Vanuit die hernieuwde liefde komen we thuis en maken we keuzes die het Leven ondersteunen. Keuzes in relaties, werk, samenwerken, beleving van tijd en levensstijl. Voor onszelf, onze (klein)kinderen, ons werk, onze gemeenschappen en de plekken waar we wonen en werken.

Thuis komen, thuis zijn

We scheppen tijd en ruimte waar je jouw verbinding met de plek waar je woont en werkt, de natuur en natuurlijke tijd kunt herkennen en versterken. Samen creëren we een betoverende vrijplaats, waar wij, aardse mensen, weer ontdekken dat we werkelijk thuis zijn op onze prachtige, mysterieuze planeet. Dat we niet afgescheiden zijn van wat ons omringt, maar net worden wie we zijn in relaties met plek, planten, dieren, bodem, zon en maan, wind en regen. In verbinding met onszelf en de mensen om ons heen.

In 2021 wijdde Griet zich aan een transformerende studie in de 'toegepaste ecopsychologie' bij EarthWise Education. Ze leerde er achtergrond en praktijken die ons weer verbinden met de natuur. Dit bijzondere vakgebied weeft ze nu als een gouden draad doorheen haar jarenlange ervaring met Appreciative Inquiry en het narratief werk. Als eco-narratief facilitator & mentor zet Griet een praktijk op die mensen bijstaat om de relatie met zichzelf, de ander en de natuurlijke wereld te herstellen en verdiepen. 

Voor mensen die in hun persoonlijke leven en werk in de wereld zoeken naar het grotere geheel. Naar hoe het voelt om helemaal thuis te komen in de levende wereld. Om vanuit die verbondenheid bij te dragen aan de veerkracht van jezelf, de ander, de plek waar je woont, de natuur. Om te leven in resonantie met wat de aarde nodig heeft. 

Wat we nu al kunnen bieden:

  • tochtgenoot voor mensen, teams en organisaties die hun relatie tot elkaar, plek, natuurlijke tijd en natuur willen verdiepen
  • verbindende plek- en natuurbelevenissen voor groepen en teams, vertrekkend vanuit een thema dat er in je team toe doet 

We werken aan meer. Workshops bij ons in Haspengouw. Een narratieve reis naar verbinding met plek en natuur die mensen op eigen ritme en plek kunnen vormgeven. Een diep inspirerend leertraject rondom natuurlijke ritmes en relaties, op eigen ritme en goesting. In de loop van 2022 krijgt dit verder vorm. Alles op z'n tijd, in een natuurlijk ritme, de seizoenen volgend.


(*) Bron: het waarlijk betoverende boek van filosoof Henk Manschot: 'Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie.' Een aanrader voor mensen die hun aardse levensstijl willen doordenken en doorvoelen. 

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.

Meer weten? 
Startpagina
Contacteer ons
Blog: Vertellingen