Zinspeling

Zinspeling begeleidt ontwikkeling van mensen, groepen en organisaties. We scheppen vrijplaatsen waar het Leven kan spreken. Waar mensen, wijsheid en resultaten bloeien in een web van betekenisvolle relaties. Waardig, wederkerig en inclusief. Ook Aarde-inclusief. Want niets bestaat dat niet verbonden is met al het andere. Alles IS relatie.

Ons werk

We bieden jou, je team, groep en organisatie graag onze  jarenlange ervaring in coaching, organisatie- en teamontwikkeling, vorming en onze liefde voor verbinding via taal en verhalen aan. We scheppen kansen waarin individuen, teams en organisaties hun relatie met de natuurlijke omgeving verkennen, beleven en integreren in leven en werk.

Zinspeling

Idee van Arno Vansichen en Griet Bouwen
Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.