.

Vrijplaats?

Zinspeling schept Vrijplaatsen waarin mensen zich bewuster worden van hoe we in essentie een relationeel wezen zijn. 

Een vrijplaats is een tijd en ruimte waar mensen hun verbinding met zichzelf, de ander, de samenleving, de plek, de natuur en natuurlijke tijd herkennen en versterken. Betoverende vrijplaatsen, waar aardse mensen weer ontdekken dat we werkelijk thuis zijn bij onszelf, elkaar en op onze onnoemelijk prachtige, mysterieuze planeet.

Een Vrijplaats is een tijd en plek waar we vrij mogen staan ten opzichte van de dominante ideeën in de samenleving. Waar de vreugde van nieuw begrip opkomt. Een ruimte waar we vragen mogen stellen, naar antwoorden zoeken en het zeker-weten loslaten. Waar aandacht het zaadje van verandering is. Waarin belevenissen leidend zijn, verhalen inspireren en vragen richting geven. Waarin we onze verwevenheid met de levende wereld ervaren. Waar we in alle rust reflecteren over wat we beleven. Waarin we speels kunnen filosoferen.

In een Vrijplaats ervaren mensen dat het leven in essentie relatie is. We worden ons bewust van onze inter-afhankelijkheid van alles dat ons omringt. Dan groeit het besef over hoe we persoonlijk en samen met onze collega's werkelijk aards kunnen leven. Dan zien we hoe we verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de levenskwaliteit van onszelf, elkaar, onze plekken en de natuurlijke wereld.

Een Vrijplaats brengt ons op weg naar een stijl van leven, werken en samenwerken die het volle Leven ruimte geeft. Stevig geworteld op onze woon- en werkplaats, diep verbonden en in relatie met al wat er leeft en meebewegend in het ritme van de natuurlijke tijd. Zodat we goede voorouders mogen worden.


Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.