.

Vrijplaats?

Zinspeling schept Vrijplaatsen waarin mensen zich bewuster worden van hoe we in essentie een relationeel wezen zijn. 

Een vrijplaats is een tijd en ruimte waar mensen hun verbinding met zichzelf, de ander, de samenleving, de plek, de natuur en natuurlijke tijd herkennen en versterken. Betoverende vrijplaatsen, waar aardse mensen weer ontdekken dat we werkelijk thuis zijn bij onszelf, elkaar en op onze onnoemelijk prachtige, mysterieuze planeet.

Een Vrijplaats is een tijd en plek waar we vrij mogen staan ten opzichte van de dominante ideeën in de samenleving. Waar de vreugde van nieuw begrip opkomt. Een ruimte waar we vragen mogen stellen, naar antwoorden zoeken en het zeker-weten loslaten. Waar aandacht het zaadje van verandering is. Waarin belevenissen leidend zijn, verhalen inspireren en vragen richting geven. Waarin we onze verwevenheid met de levende wereld ervaren. Waar we in alle rust reflecteren over wat we beleven. Waarin we speels kunnen filosoferen.

In een Vrijplaats ervaren mensen dat het leven in essentie relatie is. We worden ons bewust van onze inter-afhankelijkheid van alles dat ons omringt. Dan groeit het besef over hoe we persoonlijk en samen met onze collega's werkelijk aards kunnen leven. Dan zien we hoe we verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor de levenskwaliteit van onszelf, elkaar, onze plekken en de natuurlijke wereld.

Een Vrijplaats brengt ons op weg naar een stijl van leven, werken en samenwerken die het volle Leven ruimte geeft. Stevig geworteld op onze woon- en werkplaats, diep verbonden en in relatie met al wat er leeft en meebewegend in het ritme van de natuurlijke tijd.Betoverende Vrijplaatsen voor aardse mensenDaarom scheppen we betoverende vrijplaatsen. Waar we de natuur kunnen ontmoeten en ervaren. Waar we kennis maken met inzichten uit het veld van de ecologie, ecopsychologie en ecofilosofie. Waar we samen filosoferen over dominante ideeën in de samenleving en onze levens. Waar we ons verwonderen over hoe taal onze wereld diep beïnvloedt en hoe we daar anders mee om kunnen gaan. Waar we het levensritme van de seizoenen leren kennen en ons verwonderen over hoe we onze levens en ons werk daarop kunnen afstemmen.

In de Vrijplaats brengen we mensen met lijf, denkende geest en ziel in nieuwe relaties met de ogenschijnlijk 'zwijgende' omgeving: de plek, planten, dieren, natuurelementen en de cyclische tijdsbeleving van de natuur. Daardoor verschuift achtergrond naar voorgrond en ontstaan nieuwe ervaringen die we als nieuwe verhalen in onze levens kunnen weven.

In die ruimte, waarin nieuwe verhalen kiemen over wie we als mens zijn, hoe de ander is, hoe we verbonden zijn met al wat leeft, wortelen we dieper in de aarde, en wordt onze identiteit als verbonden wezen rijker. Daarmee krijgen we ook een beeld van hoe we anders kunnen gaan leven en werken. 

Steunend op het cyclisch ontwerpen van het waarderend onderzoek, verbeelden we een alternatieve toekomst voor ons leven en ons werk. We maken andere keuzes in ons leven en krijgen meer moed om te gaan voor wat we van wezenlijk belang vinden. 

Zinspeling

Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende.