.

Oefening:
Nadenken over de context met de Rijke Bramenplukker


Godfried Bomans schreef een prachtig sprookje, dat ons aan het denken zet. Wat is normaal en wat is anders? Wat betekent het goede leven in de maatschappij? Hoe kijken we naar tijd, naar rijkdom, naar hebben en zijn? 

Sluit je ogen, en luister naar het sprookje...

Reflecteer...

Laat ons het verhaal van de Rijke Bramenplukker eens verder onderzoeken. We zien het woud als dat stukje van de samenleving waar jij je voor inzet. Bewoond door bramenplukkers. De stad is de grote maatschappij, waarin alle mensen wonen, waarin macht en gezag uitgaat van media, wetenschap, economie, gevierde mensen, politiek,...

Hoe denken 'ze' (de leiders, de bewoners, de boodschappers zoals de ontdekkingsreiziger ) in 'de stad'?

 • Over hoe de mens is
 • Over wat 'het goede leven' betekent, of wat 'succes' is
 • Over de natuur
 • Over wat geldige, juiste kennis is en wat niet

Wat zouden zij (de leiders, bewoners, boodschappers zoals de media) van de stad zeggen?

 • Over de mensen waarvoor en waarmee jij werkt
 • Over hun levens, hun rechten, hun plichten,...
 • Over hun werk, vrijetijd, vakantie
 • Over jullie 'woud': je organisatie, het werk dat jullie doen, ...

Welke effecten heeft die stad op het woud waarin jij via je inzet bijdraagt...

 • Op de mensen zelf: hun verhalen, hun betekenissen
 • Op het werk dat jullie doen
 • Op jou
 • Op je organisatie

Hoe zou het verhaal van de Rijke Bramenplukker ook kunnen eindigen? 

 • Kan je een alternatief voor het donkere einde bedenken?
 • Wat zou het gevolg daarvan zijn voor de stadsbewoners, voor de bramenplukker, voor het woud en voor de stad?

Wat neem je mee...

 • Welke andere veronderstellingen en waarden wil je groter helpen maken? Wat willen we dat er verandert? Meer ruimte krijgt in de stad en in ons woud?
 • Welke verhalen kunnen we dan in het woud en de stad doen klinken?
 • Met alles wat we nu samen hebben ontdekt: Naar welke sprankels van verhalen uit ons 'woud', die anders zijn dan de verhalen uit de 'stad', ben jij nu nieuwsgierig?
 • Wie zou jouw zo'n verhaal kunnen vertellen? Denk aan minstens 3 mensen die jij persoonlijk kent.
 • Bij wie van deze mensen voel jij je genoeg op je gemak om eens een gesprek aan te gaan?
 • Welke leidende vraag zou jij dan kunnen stellen?