.

Praktijk:
'Geschenken' 

 De uitdrukking van onze bewogenheid in een ontmoeting

In het luisteren naar verhalen hebben we aandacht voor wat er gebeurt tijdens de conversaties tussen verteller en luisteraar. Wat we vertellen, welke vragen we stellen, hoe we vertellen en luisteren doet iets met iedereen die betrokken is. Het 'raakt' onze levens.

Via het geven van 'geschenken' over en weer, drukken we van die geraaktheid iets uit. Daardoor vormt een geschenk een verrijking van onze verhalen. De luisteraar vertelt wat hem of haar raakte tijdens het beluisteren van de verhalen van de ander. Hij of zij nodigt de verteller uit om dat ook te doen.

Geschenken zijn geen complimenten. Geen positief oordeel. Geen evaluatie. Een geschenk vertelt over hoe ons hart is geraakt, hoe wij zijn bewogen door het verhaal (of het luisteren) van de ander. Een geschenk is iets wat we uit het gesprek leerden, een herinnering die weer opkomt, een verandering in onze houding of ons denken die ontstaat in de ontmoeting met de ander.

Geschenken zijn geen opsomming of herkadering van het gesprek, geen opinie, geen oordeel, geen advies maar wel wat je in het gesprek geraakt, getroffen of bewogen heeft.

We delen geschenken door te vertellen: 'Het geschenk dat ik van jou heb ontvangen in dit gesprek is...'

Het is een antwoord op de vraag: wat raakte je, wat trof je, waarheen heeft dit gesprek jou genomen, wat is er voor jou duidelijker geworden (in je eigen leven), welke herinneringen maakte het gesprek wakker, welke dingen kwamen boven die je opnieuw wil overwegen,...

Als we een geschenk krijgen, worden we uitgenodigd dat aan te nemen met een 'dankjewel'. Niet om het geschenk te doen krimpen met een antwoord zoals we dat vaak doen: 'ach, zo ben ik geboren', of 'dit is niet zo bijzonder', of 'er zijn andere mensen die hier veel beter in zijn dan ik'.

Wanneer mensen geschenken uitwisselen, openen ze daarmee rijkere beschrijvingen van elkaars identiteiten en moedigen ze elkaar aan om te groeien vanuit deze ogenblikken. De geschenken-conversatie helpt mensen om te begrijpen welke geschenken zij al meebrengen naar het gesprek, naar hun gemeenschappen en organisaties en welke geschenken zij zelfs nog meer willen brengen.

Geschenken

  • Wat heeft je geraakt?
  • Wat heeft je getroffen?
  • Wat heeft dit gesprek bij jou in beweging gebracht?


Praktijk geschenken


  • Vertel wat het verhaal van de ander bij jou losmaakte aan herinneringen, beelden, ideeën, mogelijkheden, hoop,...
  • Voor wie een geschenk krijgt: neem het aan. Zeg dankjewel, of als je meer wil weten: vertel mij meer...