Appreciative Inquiry Lerend Netwerk start op 9 oktober 2024

17-04-2024

Eens in de zoveel jaar organiseren we een Lerend netwerk met een 50-tal mensen die zich verdiepen in Appreciative Inquiry als manier van kijken en werken. En dit najaar starten we een nieuwe groep! 

Het leertraject is een co-productie van Kessels & Smit, The Learning Company (Luc Verheijen, Saskia Tjepkema, Pieterjan van Wijngaarden) en Evenwicht (Arno Vansichen, Griet Bouwen). We verzorgen het samen met prof. Ron Fry van de Case Western Reserve University – één van de belangrijke grondleggers van Appreciative Inquiry. 

Een Appreciative Inquiry Lerend netwerk, dat is samen met anderen diep leren over de achtergronden en praktijken van Appreciative Inquiry, die zelf ervaren en - gesteund door elkaar - een eigen praktijk beginnen opzetten. Het lerend netwerk krijgt altijd een thema mee: een vraagstuk of uitdaging die leeft in de samenleving.  Dit keer onderzoeken we samen de vraag hoe je sterke 'communities' bouwt. Of in het Nederlands: gemeenschappen.

Overal om ons heen zien we immers steeds meer collectieven opkomen. Van buurtgenoten, van professionals… van mensen die op een of andere manier met elkaar verbonden zijn rond een vraagstuk of een opgave. Hoe maak je daar sterke groepen van? Waarin iedereen actief is? En die duurzaam zijn? Dat is een vraag waar je bij uitstek Appreciative Inquiry bij kunt gebruiken. Omdat je dan samen, al onderzoekend, aan de slag gaat. De manier waarop je het proces aanpakt versterkt in zichzelf al de onderlinge relaties en gezamenlijke focus.

Ook binnen organisaties zien we toegenomen aandacht voor het perspectief van 'community'. Scholen, gemeentes, bedrijven, zorginstellingen, huisvestingsmaatschappijen en ondernemingen zijn niet alleen  gebaat bij een bedrijfskundig en managerial perspectief. Het is net zo relevant om door de bril van 'community' te kijken: een organisatie is immers ook een groep mensen, die zich met elkaar inzet om een gezamenlijk doel te bereiken. Vanuit eigen verantwoordelijkheid, sterke relaties en een heldere, gedeelde visie. Een plek waar je thuishoort, die je inspireert en uitdaagt en waar je allemaal aan meebouwt. Niet zozeer tijdens reorganisaties of bij het maken van beleidsplannen – maar 'gewoon', elke dag in overleg en werk. Naarmate de vraagstukken complexer en meer onvoorspelbaar worden, is het sociale weefsel in de organisatie essentieel. Hoe sterker dat is, hoe makkelijker je samen kunt meebewegen en inspelen op wat er gebeurt.

Wij vinden het dus een waardevolle bril en een vraag die ons intrigeert: hoe kunnen we sterke gemeenschappen bouwen? Binnen en buiten organisaties? Die veel aankunnen en tegelijk een plek zijn waar mensen kunnen floreren? En vooral: hoe doen we dat op een waarderend onderzoekende manier? Vanuit kracht die er al is en verbondenheid rond een gedeeld toekomstbeeld. 

Heb jij een vraagstuk dat hieraan raakt? En wil je leren werken met Appreciative Inquiry? Je gereedschapskist vullen terwijl je al doende aan je eigen praktijkvraag werkt? Dan ben je van harte welkom!

 Op deze website lees je meer. Mail of bel een van ons gerust als je vragen hebt of wilt overleggen.