Lees: Spiritual Science

26-02-2022

Steve Taylor, Spiritual science.
Why science needs spirituality to make sense of the world.

Panspiritisme: een nieuw gezichtspunt van waaruit wetenschap en spirituele wijsheid verbonden worden tot een holistisch geheel. Inzichten uit filosofie, fysica en oude wijsheid. Bewustzijn (spirit) als fundamentele essentie van de realiteit, waarin alles met alles verbonden is.

"We will no longer perceive the world as a soulless physical machine, but as a radiant and meaning manifestation of spirit. We will sense our oneness with the world, and treat it with the care and respect it deserves."

"In addition to explaining the world, spirituality may actually help to save it."