.

Reflectie sessie 2

 Het is wat het is. Of toch niet?

  • Wat zie je wanneer je wat afstand neemt van de context waarin je werkt...
  • Kan je enkele dominante aannames ontdekken die in je omgeving leven (bv: wat wordt hier gewaardeerd? wat is hier not-done)? 
  • Welke invloed hebben die op jouw keuzes, op jouw handelen?
  • Welk dominant idee of verhaal zou jij zachtmoedig willen uitdagen?