.

Praktijk:
Ons verhouden tot de 'oceaan'


We kunnen de oceaan in beeld brengen rond alle mogelijke thema's die ons bezighouden. Hoe we kijken naar onderwijs bijvoorbeeld, naar diversiteit, solidariteit, gemeenschap, hulpverlening, reizen, vrijheid, diversiteit, ondernemen, leiderschap, succes, samenwerken, organiseren, werk, vrijetijd, natuur, enz. 

Het eerste wat we doen is: focus! Over welk thema in de oceaan willen we meer begrijpen? 

Uitproberen: 

Gesprek in groep

Stap 1: de context op afstand bekijken: Maak een mindmap waarin alle aannames bij elkaar komen. We kunnen onze focus leggen op de samenleving als geheel, of onze stakeholders in beeld brengen en ons dan afvragen ...

 • Welke aannames leven er over kennis: Welke kennis wordt als geldig beschouwd?
 • Wanneer word je in jullie wereld beschouwd als succesvol?
 • Als student
 • Als docent
 • Als ondersteuner
 • Als partner,...
 • Bij welke aannames voelen we ons kleiner worden?
 • Wat zijn typische woorden en uitdrukkingen in jullie wereld?
 • Van welk taalregister wordt men in jouw wereld een beetje ongemakkelijk?
 • Wat zijn de favoriete verhalen die in jullie wereld verteld worden
 • Over succesvolle mensen in jullie wereld
 • Over internationale samenwerking
 • Over studeren of stage lopen in het buitenland
 • Welke verhalen zijn niet zo welkom om verteld te worden in jullie wereld (bv alternatieve verhalen over leren, curriculum, ...)
 • Wat wordt er in jullie wereld gevierd? Met welke rituelen of gewoonten?
 • Van welke overtuigingen of aannames in jullie wereld gaan jouw tenen krullen?

Stap 2: ons verwonderen over het beeld dat we te zien krijgen. Kijk naar het beeld wat ontstaat. En overweeg...

 • Wat denk en voel ik in mijn lijf wanneer ik naar de oceaan kijk?
 • Welke invloed heeft de oceaan op mijn werk? Op mijn relaties met collega's? Met studenten?
 • Welke effecten heeft dit op studenten? Op collega's? Op keuzes die mensen maken rond 'internationalisering'?
 • Wat kan in deze oceaan stromen? Wat geeft ruimte, kansen voor ons werk?
 • Wat wordt niet (voldoende) gezien? Welke mogelijkheden blijven zo gesloten of moeilijk te openen?

Stap 3: Onze verhouding bepalen ten opzichte van de betekenissen in de oceaan. Deze vragen helpen daarbij:

 • Voor onszelf, voor onze studenten, voor onze collega's EN rond het thema internationalisering waaraan wij bijdragen:
 • Wat zouden we willen dat er verandert? Groter wordt? Ruimte krijgt?
 • Welke andersoortige 'kennis' willen we graag ontdekken en meer ruimte geven?
 • Welke inzichten en ervaringen willen ook inbrengen en verbinden? En van wie?
 • Wat zijn voor ons woorden en uitdrukkingen die we graag willen horen klinken?
 • Welke verhalen zouden we in de oceaan kunnen brengen? (van wie? Waarover? Waartoe?)

We kunnen deze vragen ook gebruiken in onze gesprekken met vertellers. Wanneer we horen dat 'het is zoals het is', of 'dat dit niet kan', of 'dit net moet', of 'het zo niet aanvaard wordt'. Of wanneer we uitspraken horen die mensen klein houden, of die hen beperken hun hun mogelijkheden: ik ben maar... ik (of dit) kan niet ... ik (of dat) moet ... ik (of dit) mag niet ...