.

Oefening:
onze ontworpen vragen uitproberen

 Storyweaving vragen, praktijken en principes aan het werk.

Stap 1 (30 minuten, zet een timer)
Uitnodiging tot oefengesprek

Schat je in dat je met 30 minuten te weinig tijd zal hebben (wat heel waarschijnlijk de helft tekort zal zijn)? Focus je dan op de kern van het gesprek: de beweging van betekenis naar ervaring en terug.

 • Voer een Storyweaving gesprek.
 • Gebruik de vragen die je hebt ontworpen als startpunt en leidraad.
 • Neem de waardigheidspraktijken mee op de achtergrond.
 • Maak - als Storyweaver - notities (en/of een audio-opname) die je helpen, alsof je het verhaal later zou willen uitschrijven.

TIP: Rond het gesprek af met deze vragen:
Van alles wat we je me nu vertelde, wat is voor jou van het allerhoogste belang? Als ik hiervan een geschreven verhaal zou maken, wat wil jij daar dan graag als boodschap in terugvinden?
Is er nog iets wat je graag wil toevoegen?Stap 2 (15 minuten, zet een timer)
Reflecteer samen, met de hulp van (jouw keuze uit) deze vragen:

 • Hoe heb je aan het begin van het gesprek verbinding gemaakt? 
 • Welke vragen werkten? Welke eventueel niet?
 • Welke ideeën komen bij je op om (nog beter) verbinding te maken?

 • Kon je bewegen van betekenis naar ervaring
 • Hoe ervaart de verteller dit? En wat kon je als Storyweaver zien, horen, ervaren?
 • Welke vragen helpen om de ervaring/het moment weer helemaal naar hier-en-nu te halen?

 • Ontstond er tijdens het gesprek nieuwe/vernieuwde kennis, inzichten, herinneringen of ervaringen bij de verteller en de Storyweaver? 
 • Welke? Benoem ze wederzijds als 'geschenken' die je kreeg.
 • Welke momenten in het gesprek hebben hiertoe bijgedragen?

 • Kreeg verbeelding, schoonheid en zintuiglijkheid een plaats in het gesprek?
 • Welke vragen helpen daarbij? of: Welke vragen zouden daarbij kunnen helpen?
 • Wat doet dit met de verteller en de Storyweaver
 • Zie je effecten op het verhaal dat op die manier ontstaat?

 • Kon je wegblijven van veronderstellen, helpen, adviseren, herkaderen, applaudisseren? Welke (waardigheids)praktijken heb je in de plaats gebruikt?
 • Wat ervaart de verteller hierbij?
 • Wat is het effect op het gesprek volgens de Storyweaver?


Heb je nog tijd over? Bedenk dan ook eens dit: